- +

Gemeentelijke wijkplannen

Wijkplan Groot Driene


Groot Driene is een ruim opgezette, groene wijk die voor het grootste gedeelte na 1970 gebouwd is met relatief weinig hoogbouw. In de wijk bevinden zich enkele seniorencomplexen, zoals ’t Swafert en de Korenbuurt. Voor Groot Driene staan geen grote ontwikkelingen gepland.

Een wijkplan beschrijft voor een periode van vier jaar wat het beleid van de gemeente en overige organisaties betekent voor de wijk. Er is geen wijkplan Groot Driene.

Meer informatie over deze wijk op de website van de gemeente Hengelo.

    - +