- +

Studiekringen

De studiekring


Sinds 2011 zijn twee studiekringen actief in Hengelo. Eén groep komt op dinsdagmorgen bij elkaar in de bibliotheek (Beursstraat), de andere groep op woensdagmiddag. Een studiekring is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar die het prettig vinden om samen met leeftijdgenoten uit te zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Meningen aan elkaar te toetsen, te leren van anderen, samen op excursie gaan. De leden van de studiekring bepalen met elkaar welke onderwerpen gekozen worden. Deze zijn heel divers.

Voorbeelden zijn: zonne-energie, Birma, commercie in de zorg, rechtspraak in Nederland, astronomie, schizofrenie, invloed van muziek, etc. Het mooie van een studiekring is, dat het meer dan oppervlakkige contacten met leeftijdsgenoten biedt, de kans geeft om eigen talenten productief te maken, alles in een ontspannen en gezellige sfeer.

De leden van een studiekring vormen een min of meer permanente groep, die eens per twee weken bij elkaar komt. Een studiekring bestaat uit 12-15 deelnemers en opereert zelfstandig. Het is van belang dat u toegang heeft tot informatie en mobiel bent. De kosten bestaan uit een kleine bijdrage voor koffie of thee en eventueel zaalhuur.

Meer informatie

Heeft u belangstelling? Wilt u zich aansluiten bij een studiekring? Neem voor meer informatie contact op met Joke Brinkman, ouderenconsulent WOH, via Wijkracht: telefoon (088) 945 57 22 of via mail

Klik hier om de flyer te bekijken.


Meer weten? Bel Wijkracht, telefoon: (088) 945 57 22

of kijk op de website van Wijkracht Academie.

    - +