- +

Laatste nieuwsberichten

'Kracht van Herinneringen': bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naaste(n)

25-02-2019

Welzijn Ouderen Hengelo, onderdeel van Wijkracht, organiseert een serie bijeenkomsten voor mensen met dementie en mantelzorgers onder de naam 'Kracht van Herinneringen'.

Samen iets te ondernemen en herinneringen ophalen heeft een gunstig effect op het onderlinge contact. De bijeenkomsten starten op 19 maart in Buurthuis de Tempel in Hengelo.

De werkwijze is gebaseerd op de (goedgekeurde en bewezen effectieve) Europese aanpak voor het begeleiden van mensen met dementie. Tijdens 6 tot 8 bijeenkomsten wordt aan de hand van verschillende thema’s herinneringen opgehaald. 

Door samen bewust positieve herinneringen op te halen, kan er een verbeterd contact ontstaan tussen de persoon met dementie en de mantelzorger. Het zelfvertrouwen van degene met dementie kan toenemen, en de kennis van mantelzorgers over dementie wordt vergroot.

Ervaringen van deelnemers

“Er wordt tijd voor je genomen en het is zo fijn dat we er achter komen dat we ook gezamenlijke herinneringen hebben, bij het zien en ruiken van al die voorwerpen, foto’s en geuren’.

‘Voor het eerst in tijden gingen we samen weer lachend naar huis’. 

Positieve insteek 

Dementie is ingrijpend voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie en tips gegeven. De insteek daarbij is positief: meer begrip voor elkaar en het richten op wat nog wél kan. De bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijk uur voor de mensen met dementie en de mantelzorgers. In dat uur wordt aan de hand van thema’s herinneringen opgehaald. Thema’s kunnen zijn: eten, huishouden, vakantie, huwelijk, feestdagen enzovoort. 

Daarna splitst de groep zich: de mensen met dementie lunchen en praten na, terwijl de mantelzorgers ervaringen uitwisselen en informatie krijgen over dementie.

Aanmelden of meer informatie 
De bijeenkomsten starten op dinsdag 19 maart in buurthuis de Tempel in de Kasbah, Booggang 2 in Hengelo. Zes weken achtereen met een uitloopmogelijkheid van één of twee weken. De bijeenkomsten zijn voor mensen met beginnende dementie samen met de partner, zoon of dochter of andere mantelzorger.

Informatie en opgave

Voor informatie of opgave: Welzijn Ouderen Hengelo 

Catharina Volkering: 053-4367755 e-mail: c.volkering@wijkracht.nl

Wijkrachtacademie: www.wijkrachtacademie.nl


    - +