- +

Hulp bij het huishouden

Het schoonhouden van uw huishouden kan om verschillende redenen te zwaar worden. Wie hulp nodig heeft, probeert dit meestal eerst zelf op te lossen met hulp van familie, vrienden of buren. Lukt dat niet, dan kunt u een betaalde huishoudelijke hulp zoeken. Als dat allemaal niet mogelijk is, kunt u ondersteuning krijgen vanuit de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de WMO).

Aanvraag bij het Zorgloket

Bij het Zorgloket kunt u terecht voor meer informatie en advies en eveneens voor het indienen van een aanvraag. Wanneer u huishoudelijke hulp aanvraagt bij de gemeente, gaat een consulent van de gemeente met u in gesprek.

Het is belangrijk om dit gesprek goed voor te bereiden. Vertel uw persoonlijke situatie; overdrijf niet, maar maak het ook niet mooier. Vraag een naaste om mee te luisteren en u aan te vullen. De consulent zal samen met u kijken welke taken in het huishouden een probleem zijn en welke werkzaamheden u wel kunt verrichten.

Als een individuele voorziening; zoals bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, voor u een oplossing lijkt te zijn, zal deze vervolgens worden aangevraagd. De gemeente beslist hierover. U betaalt € 17,50 per vier weken (tarief 2019)

Basispakket

De huishoudelijke ondersteuning van de gemeente bestaat uit een basispakket: dat betekent dat alleen de kamers die dagelijks gebruikt worden, schoongemaakt worden. Het gaat dan om woonkamer, keuken, toilet, badkamer en de eigen slaapkamer. De gemeente gaat er van uit dat u de zaken die buiten het basispakket vallen, kunt organiseren samen met familie en/of buren.

Gezinnen met kinderen en terminale patiënten kunnen een beroep doen op extra ondersteuning van de gemeente Hengelo voor het zogenaamde pluspakket, dat bestaat uit wassen, strijken, ramen lappen en andere extra’s.

Zorgloket


Voor eventuele ondersteuning of advies kunt u contact opnemen met het Zorgloket. U kunt het Zorgloket vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het loket is geopend op: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. De medewerkers van het Zorgloket zijn telefonisch bereikbaar op (074) 245 91 31 en u kunt eventueel ook e-mailen naar zorgloket@hengelo.nl.

U kunt ook digitaal een aanvraag doen via de website van de Gemeente Hengelo.

Zorgaanbieders


Voor huishoudelijke ondersteuning hebben de volgende aanbieders in 2018 een contract in Hengelo

- Tzorg
- Zorggroep Manna
- Thuisgenoten
- Carinova
- Stichting Het Thuisgevoel
- Asterzorg
- Beter Thuis Wonen Thuiszorg

    - +