- +

Wij zijn Wijkracht!

Welzijn Ouderen Hengelo is onderdeel van Wijkracht. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Het versterken van de zelfredzaamheid van mensen met sociale zorgen; daar maken wij ons sterk voor. Wij bieden sociale zorg en cliëntondersteuning in wijken en dorpen in de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Borne, Losser, Oldenzaal en Dinkelland. Wijkracht biedt professionele en informele hulp en ondersteuning.

Informatie & advies


Wijkracht geeft informatie en advies, biedt ondersteuning, verheldert uw vraag en bemiddelt. Wij behartigen de belangen van burgers en werken samen aan een leefomgeving waarin iedereen zich prettig voelt en de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Daarvoor werken wij samen met gemeenten en sociale partners in ons werkgebied.

Twente


Wijkracht is in meerdere Twentse gemeenten actief. In elke gemeente sluiten we aan bij de samenwerking in die gemeente of nemen we het inititiatief tot samenwerking met sociale partners. Zo bieden wij ‘sociale zorg voor iedereen’!

Wanneer kunt u bij ons terecht?


- Als u iets wilt betekenen voor uw wijk of voor anderen;
- Als u wilt weten welke sociale activiteiten er georganiseerd worden in uw wijk/in uw plaats;
- Als u vragen of zorgen heeft en daar informatie, advies of ondersteuning bij zoekt.

Door de inzet van sociale wijkteams bieden we zo snel, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk ondersteuning.

Sociale zorg


Sociale zorg betekent dat we waar nodig tijdelijk een steuntje in de rug bieden, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van het eigen netwerk van de burgers. Wijkracht heeft hiervoor diverse deskundigen in de teams. We richten ons onder meer op: mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning van mensen met een beperking, (school)maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en preventieve wijkverpleegkundige zorg. Naast de eigen expertise hebben we ook een sterk netwerk van partners, waar we indien nodig naartoe doorverwijzen.

Wijkracht is er dus voor iedereen die ondersteuning nodig heeft, een vraag, verzoek of idee heeft.

Meer informatie op de website Wijkracht

Vraag, opmerking, idee?

Heeft u een vraag? Zoekt u ondersteuning of wilt u hulp om een goed idee uit te voeren? Neem contact op! >>

    - +